شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای دسته "پزشکی"

تشنج چیست ؟ _ انواع تشنج ، تشنج ناشی از تب ، صرع ، علائم ، پیشگیری ، درمان ( مرجع کامل اطلاعات )

بدون نظر

تشنج چیست؟

تشنج عبارت است ازاختلال موقتی درمغز،این اختلال دو عملکرد وخصوصیت دارد
اول اینکه :  به صورت ناگهانی آغازمیشود
دوم اینکه :   غیرارادی وغیر قابل کنترل است
علایم تشنج چیست؟ (ادامه…)


داروهای ضد قارچ ، مکانیزم اثر آنها و همچنین عوارض دارویی این داروها

بدون نظر

نام دارو

مکانیسم عمل

مکانیسم مقاومت

عوارض

نکات بالینی

آمفوتریسین B

اتصال به ارگوسترول غشا و ایجاد porin(منفذ) در آن.

کاهش تعداد یا تغییر ساختمانی در ارگوسترول غشا.

سندرم shake & bake به صورت تب و لرز و افت فشار خون. سمیت کلیوی به صورت اسیدوز توبولی و هیپومنیزیمی و هیپوکالمی و کاهش اریتروپوییتین و آنمی. تشنج در صورت تزریق داخل نخاعی.

قابل دیالیز نیست.

فلوسیتوزین(۵-FC)

ابتدا توسط پرمئاز قارچ وارد قارچ می شود و بعد توسط دآمیناز به ۵-FCتبدیل می شود و بعد سنتز اسید نوکلئیک را مهار می کند.

کاهش فعالیت پرمئاز و دآمیناز.

سمیت مغز استخوان که برگشت پذیر است. آلوپسی.

-

آزولها

مهار ارگوسترول

کاهش حساسیت آنزیمهای هدف

سمیت کبدی. کتوکونازول مهار آنزیم کبدی و افزایش غلظت سایر داروها و مهار سنتز هورمونهای استروئیدی و در نتیجه ژنیکوماستی یا اختلال قاعدگی می دهد.

در بین آزولها فقط فلوکونازول بهCNS نفوذ می کند و از راه ادرار دفع می شود.

گریزیوفولوین

با یک مکانیسم وابسته به انرژی وارد قارچ می شود و عمل میکروتوبول را مهار می کند.

کاهش انتقال وابسته به انرژی.

آشفتگی فکری، حساسیت به نور و افزایش متابولیسم وارفارین.

فقط بر درماتوفیتها موثر است. با غذا جذب آن بهتر می شود. وارد طبقه شاخی پوست(کراتین) می شود.

تربینافین

مهار آنزیم اسکوالن اپوکسیداز و در نتیجه تجمع اسکوالن که مهار سنتز ارگوسترول می دهد.

-

اختلال چشایی

وارد طبقه شاخی پوست(کراتین) می شود.

نیستاتین

مثل آمفوتریسین

-

-

فقط موضعی اثر دارد.

 


انواع داروهای ضد ویروس ، مکانیسم اثر ، عوارض جانبی و نوع ویروسی که دارو بر آن موثر است

بدون نظر

انواع داروهای ضد ویروس مکانیسم اثر عوارض و نوع ویروسی که دارو بر آن موثر است (ادامه…)